Aiguafort amb la Tècnica Hayter

Els quadres tenen la possibilatat d’expressar pensaments i sentiments.

 Si pintem a l’oli el quadre es converteix en únic. Imprimir amb aiguafort ens permet fer moltes reproduccions. La tècnica d’impressió Hayter té, per tant, els dos aspects esmentats anteriorment. La ”reproducció única”, ja què té un component sense planificació. És un procés complicat en el qual hi entren molts paràmetres en joc; des la matriu fins a la impressió.

 ¿Per què tanta feina si después el resultat és incert i imprevisible?

 El comportament és el mirall de l’ànima i com a tal pot modificar-la. En un supermercat, per exemple, hi ha gent que espera el seu torn a la cua més llarga, que equival al mateix que imprimir amb aquesta tècnica, amb una paciència i serenitat infinites.

Aquesta tècnica és un procés per fer impressionsos a color amb una sola matriu. És una combinació de gravat en relleu i al buit. Gràcies a aquesta tècnica i utilizant diferents roleus (dur i tou) i tintes de  consistències distintes obtenim aiguaforts impressos en colors diversos.

 És un treball precís, complicat i difícil de controlar en el sentit que és necessària la combinació de diferents aspectes, la qual cosa m’ha fascinat sempre i em continúa fascinant.

© Kadrmas 2014