CAT - Kaltnadel

treball en curs

Una impressió per gravat en sec. Hi ha ratlli amb una agulla en un metall línies de plaques. La placa es frega amb una pintura i després netejar la tinta que queda a només en les línies.

© Kadrmas 2014