CAT-Linoleum

treball en curs

linòleum 

Hi ha dues maneres de treballar en la fusta: 

Romandre una tècnica de gravat en fusta d'alta pressió en què es van a imprimir i els llocs on el paper ha de ser llis, la fusta es talla. 

Gravat de fusta una impressió de gravat al buit es tallen en les línies a la placa. La placa es va fregar amb el color i després que la superfície es va netejar de manera que només en les línies rebaixades, el color roman. 

En ambdós tipus de linòleum són d'imitar, però no tant perquè teles molt fines erosionar fàcilment. 

A través de diverses plaques també impressions multicolors són possibles.

© Kadrmas 2014